Boston

SAUSAGE PIZZA

$13

ground sausage pomodoro sauce, mozzarella, basil oil